Försäkran om överensstämmelse

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

RoHS 2011/65 / EU

REACH EC / 1907/2006

Till: Vem blir oro

Vi förklarar att våra produkter som anges nedan, är helt kompatibel med EU-direktivet 2011/65 / EU R estriction o f användningen av vissa H azardous S mnen i elektrisk och elektronisk utrustning ( RoHS ). 

Detta brev bekräftar också att våra produkter och EMBALLAGE uppfylla REACH  Reglering av EG / 1907/2006, det vill säga våra produkter och förpackning inte innehåller SVHC, eller om det finns SVHC, är mindre än 0,1% (vikt / vikt) enligt innehållet av Reach som anges i ECHA: s webbplats,

Se:   http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table   

Om det finns SVHC ämne> 0,1% (vikt / vikt) i våra produkter och förpackning, kommer vi att ge särskild deklaration brev att lista alla dessa SVHC ämnen med CAS-nr, procent och vikt samt information om säker användning av dem.

Eftersom Reach-förordningen uppdateras varje 6 månader, för att ändringarna efteråt, såsom tillägg av SVHC, är det vårt ansvar att se till att vår fortsatta efterlevnad som förordningen utvecklas. Om produkterna blir icke-klagomål är vi skyldiga att ge en uppdaterad deklaration brev till dig för säker användning och hantering av produkterna.

Slutligen är vi villiga att ge RoHS & REACH testrapport för vår produkt, som utfärdats av oberoende testlaboratorium omedelbart på begäran av era goda klient.

 

.............................................. ......................................................... ..

Plats och datum Namn, namnteckning och företag hugga  

 

 

 

 


WhatsApp Online Chat !